Jak dobrze dobrać instalację fotowoltaiczną do potrzeb?

monter solarów

Instalacje fotowoltaiczne są w naszym kraju coraz bardziej popularne. Jest to spowodowane przede wszystkim dużą oszczędnością energii i pieniędzy wynikającą z pracy instalacji fotowoltaicznej, oraz dużymi dopłatami z Unii Europejskiej. Dzięki nim inwestycja w instalację zwraca się w bardzo krótkim czasie. Instalacje fotowoltaiczne montowane są na dużą skalę przez rolników, osoby prywatne oraz firmy. W zależności od potrzeb, instalacja fotowoltaiczna powinna posiadać inne parametry. Ich odpowiedni dobór pozwoli na sukcesywne korzystanie z instalacji przez długi czas.

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną do swoich potrzeb?

Podstawowym parametrem, który należy określić podczas planowania instalacji fotowoltaicznej jest jej moc. Różnice w zapotrzebowaniu będą różnić się od wielkości gospodarstwa domowego czy firmy. Obliczenie jej najlepiej powierzyć firmie, która zajmie się instalacją i montażem paneli fotowoltaicznych w naszym domu. Moc instalacji jest dobierana przez specjalistów z firmy MR Energy na podstawie rachunków za prąd i podanego zużycia energetycznego w skali roku, a następnie dana moc zwiększana jest o 20-40%. Generowane przez instalację nadwyżki prądu, powstające w czasie największego nasłonecznienia zostają wysłane do zakładu energetycznego. W okresie mniejszego nasłonecznienia energia ta wraca do właściciela w około 70-80%, pozostałą część zakład energetyczny pobiera za magazynowanie energii. Podczas audytu energetycznego wykonywanego przez firmę MR Energy wszelkie informacje się uzgadniane z klientem, wtedy też można uzyskać informacje o ewentualnych planowanych sprzętach, które mogą zwiększyć zużycie energii np. zamontowanie klimatyzacji czy pompy ciepła.

Możliwości poboru energii przez instalację zależą również od jej ustawienia. Instalacje wschód-zachód charakteryzują się mniejszymi uzyskami energii w ciągu roku. Południowa instalacja zwiększa moc u klienta indywidualnego o 20%, u rolnika do 10kWP-20%, natomiast powyżej 10 kWP-30%.  Dobierając instalację fotowoltaiczną do swoich potrzeb, należy wziąć pod uwagę również ekspozycję względem słońca oraz kąt nachylenia paneli słonecznych. Firma MR Energy podczas planowania instalacji zwraca uwagę na elementy zaciemniające, jak drzewa i kominy, które zmniejszają możliwości pobierania energii przez panele.

Jeżeli panele zostaną umieszczone w miejscu zacienionym przez większość dnia, to nie będą one produkować wystarczającej ilości energii, a w konsekwencji nie pokryją naszego zapotrzebowania na prąd, i mimo posiadania instalacji fotowoltaicznej będziemy musieli płacić spore rachunki. MR Energy przygotowuje projekt instalacji, który obrazuje miejsce, w którym planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. W projekcie poza schematami rozmieszczenia modułów powinny się znaleźć informacje o zainstalowanej mocy, rocznych uzyskach energii oraz zacienieniu poszczególnych modułów.

Każdy z tych czynników ma realny wpływ na ilość produkowanej mocy, a co za tym idzie dopasowanie do konkretnego gospodarstwa domowego. Niepoprawne określenie mocy może spowodować zbyt niską wydajność instalacji bądź jej nadmierną eksploatację, a co za tym idzie – dodatkowe koszty. Z tego powodu dobór instalacji fotowoltaicznej najlepiej powierzyć specjalistom z tej dziedziny.