Jak uzyskać do 135 000 zł dotacji na zieloną energię? Praktyczny przewodnik

Odkryj program “Czyste powietrze”

To inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wspieranie działań na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych. Program oferuje dotacje na wymianę starych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków, co przyczynia się do obniżenia zużycia energii i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.

Dlaczego warto się nim zainteresować?

Korzystanie z dotacji na zieloną energię w ramach programu „Czyste Powietrze” przynosi wiele korzyści.

  • Po pierwsze, obniżenie kosztów ogrzewania dzięki nowoczesnym i bardziej efektywnym systemom grzewczym.
  • Po drugie, poprawa komfortu życia poprzez lepszą izolację termiczną budynków.
  • Po trzecie, pozytywny wpływ na środowisko naturalne dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń.

Wreszcie, zwiększenie wartości nieruchomości poprzez modernizację i unowocześnienie infrastruktury.

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” są dostępne dla różnych grup dochodowych. Poziom dofinansowania zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:

Podstawowy poziom dofinansowania (do 66 000 zł): roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania (do 99 000 zł): przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) lub 2651 zł (dla gospodarstw jednoosobowych).

Najwyższy poziom dofinansowania (do 135 000 zł): przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) lub 1526 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) albo posiadanie prawa do określonych zasiłków.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby ubiegać się o dotację, należy przygotować kilka kluczowych dokumentów:

  • Zaświadczenie o dochodach.
  • PIT (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą).
  • Zgoda na wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną.
  • Zgoda współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy) i współmałżonka (jeśli mają wspólność majątkową).
  • Umowa z wykonawcą (jeśli dotacja obejmuje prefinansowanie).
  • Pełnomocnictwo na złożenie wniosku

Po zakończeniu realizacji projektu:

  • dokument potwierdzający likwidację starego pieca

Specjalne warunki dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą

Właściciele prowadzący działalność gospodarczą muszą uwzględnić kilka dodatkowych aspektów:

Roczny przychód z działalności nie może przekraczać dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Jeśli działalność zajmuje więcej niż 30% powierzchni budynku, dotacja nie zostanie przyznana. W przypadku, gdy działalność zajmuje mniej niż 30%, kwota dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do procentu powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą.

Jakie inwestycje można sfinansować?

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to kluczowy krok, który pozwala ocenić stan energetyczny budynku i określić najbardziej efektywne rozwiązania modernizacyjne. Dzięki audytowi można dokładnie zaplanować działania, które przyniosą największe oszczędności energii.

Ocieplenie budynków (ścian, stropu, podłogi)

Ocieplenie budynków to jeden z najważniejszych elementów termomodernizacji. Dotacja może pokryć koszty ocieplenia ścian, stropów i podłóg, co znacząco redukuje straty ciepła i obniża koszty ogrzewania.

Wymiana okien, drzwi, bram garażowych

Inwestycje obejmują również wymianę starych, nieszczelnych okien, drzwi i bram garażowych na nowe, energooszczędne modele. To poprawia izolację termiczną budynku i zwiększa komfort mieszkańców.

Modernizacja systemu ogrzewania (wymiana pieca, instalacja CO i CWU)

Dotacje wspierają wymianę starych pieców na nowoczesne, bardziej efektywne źródła ciepła oraz modernizację systemów centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).
To kluczowe dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności energetycznej.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pozwala na efektywne zarządzanie powietrzem w budynku, zapewniając stały dopływ świeżego powietrza przy minimalnych stratach ciepła.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Dofinansowanie obejmuje także instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych, które umożliwiają produkcję własnej energii elektrycznej ze słońca. To inwestycja, która przynosi długoterminowe oszczędności i przyczynia się do ochrony środowiska.

Jakie są poziomy dofinansowania?

Podstawowy poziom dofinansowania: do 66 000 zł

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł, mogą ubiegać się o dotację w ramach podstawowego poziomu dofinansowania. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi do 66 000 zł. Dodatkowo, można otrzymać 1 200 zł na audyt energetyczny.

Podwyższony poziom dofinansowania: do 99 000 zł

Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) lub 2651 zł (dla gospodarstw jednoosobowych), można ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania. W ramach tego poziomu dostępne jest do 99 000 zł, a także dodatkowe 1 200 zł na audyt energetyczny.

Najwyższy poziom dofinansowania: do 135 000 zł

Najwyższy poziom dofinansowania jest dostępny dla osób o najniższych dochodach. Jeśli przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) lub 1526 zł (dla gospodarstw jednoosobowych), albo gdy beneficjent posiada prawo do określonych zasiłków, można otrzymać do 135 000 zł. Dodatkowo przysługuje 1 200 zł na audyt energetyczny.

Prefinansowanie – co to takiego?

Prefinansowanie to opcja w ramach programu „Czyste Powietrze”, która umożliwia otrzymanie części dotacji przed rozpoczęciem realizacji projektu. Dzięki temu beneficjenci mogą pokryć część kosztów inwestycji z góry, co ułatwia finansowanie większych przedsięwzięć modernizacyjnych bez konieczności angażowania własnych środków na wstępnym etapie.

Procedura uzyskania prefinansowania

Aby uzyskać prefinansowanie, należy złożyć wniosek w ramach części 2 lub 3 programu „Czyste Powietrze”, które obejmują podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania. Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki do 50% przyznanej dotacji, a pozostała część dofinansowania zostaje wypłacona po zrealizowaniu umowy.

Wymagania dotyczące umowy z wykonawcą

Prefinansowanie jest możliwe jedynie przy spełnieniu określonych warunków. Kluczowym elementem jest podpisanie umowy z wykonawcą, który będzie realizował prace modernizacyjne. Umowa ta musi być zawarta przed złożeniem wniosku o prefinansowanie i dostarczona jako jeden z wymaganych dokumentów. Środki z prefinansowania są przekazywane bezpośrednio na konto wykonawcy, co zapewnia płynność finansową realizacji projektu i transparentność całego procesu.

Jak ubiegać się o dotację? Krok po kroku: od audytu energetycznego po złożenie wniosku.

Wykonaj audyt energetyczny: Zleć audyt energetyczny swojego budynku. Audyt pomoże określić potrzeby modernizacyjne oraz oszacować koszty i korzyści z inwestycji.

Przygotuj dokumenty: Zbierz wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie o dochodach, PIT (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą), zgoda na wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną, zgoda współwłaścicieli i współmałżonka (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo na złożenie wniosku oraz umowa z wykonawcą (jeśli planujesz skorzystać z prefinansowania).

Wybierz wykonawcę: Znajdź i podpisz umowę z odpowiednim wykonawcą, który będzie realizował prace modernizacyjne. Upewnij się, że wykonawca spełnia wymagania programu.

Wypełnij wniosek: Wypełnij formularz wniosku o dotację, dostępny na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne i kompletne.

Złóż wniosek: Prześlij wniosek wraz z załącznikami do odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Możesz to zrobić drogą elektroniczną lub osobiście.

Czekaj na decyzję: Po złożeniu wniosku, oczekuj na decyzję o przyznaniu dotacji. Proces ten może potrwać kilka tygodni.

Realizuj projekt: Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i ewentualnej zaliczki z prefinansowania, rozpocznij realizację projektu modernizacyjnego zgodnie z harmonogramem.

Złóż końcowe rozliczenie: Po zakończeniu prac, złóż dokumenty potwierdzające realizację projektu, takie jak faktury, protokoły odbioru i dokument potwierdzający likwidację starego pieca.

Najważniejsze terminy i zasady Termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, że dofinansowanie może być przyznane na przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Realizacja projektu: Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji, należy rozpocząć realizację projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

Prefinansowanie: Jeśli planujesz skorzystać z prefinansowania, umowa z wykonawcą musi być zawarta przed złożeniem wniosku. Prefinansowanie obejmuje zaliczkę do 50% przyznanej dotacji, a reszta środków jest wypłacana po zakończeniu projektu.

Rozliczenie końcowe: Po zakończeniu realizacji projektu, należy złożyć końcowe rozliczenie w terminie określonym w umowie. Dokumenty potwierdzające realizację projektu muszą być kompletne i zgodne z wymogami programu.

Zasady: Przestrzegaj wszystkich wytycznych i zasad programu „Czyste Powietrze”, aby uniknąć problemów z przyznaniem lub rozliczeniem dotacji.

Podsumowanie

Program „Czyste Powietrze” to wyjątkowa okazja, aby poprawić komfort życia, obniżyć rachunki za ogrzewanie i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki dotacjom i ulgą termomodernizacyjnym, modernizacja budynków staje się bardziej dostępna finansowo. Inwestując w nowoczesne technologie grzewcze i ocieplenie budynków, nie tylko poprawiasz efektywność energetyczną swojego domu, ale także zwiększasz jego wartość.

Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

Jeśli jesteś zainteresowany poprawą efektywności energetycznej swojego domu i chciałbyś skorzystać z atrakcyjnych form dofinansowania, zgłoś się do nas.

Pomożemy Ci zebrać wymaganą dokumentację, uzyskać dofinansowanie, a nawet przeprowadzić całą termomodernizację. Zajmujemy się wszystkim od A do Z, tak byś nie musiał się niczym martwić.

Skontaktuj się z nami, a nasz specjalista dokładne Ci opowie, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

535 707 656
biuro@mrenergy.pl