Agroenergia 2021. Co warto wiedzieć?

Jak dobrze wiemy, gospodarstwa rolne wykazują duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Rachunki często stanowią bardzo dużą część miesięcznych wydatków przedsiębiorstwa. Fotowoltaika dla rolnika i nowoczesne technologie OZE wpływają korzystnie na obniżenie kosztów uzyskania przychodu i poprawę budżetu tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce.

Już od 1 października 2021 roku ruszyło dofinansowanie AGROENERGIA 2021! Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, pomp ciepła przez rolników. W programie dofinansowania Agroenergia 2021 dotacje uzyskać można również na magazyny energii, co przyczyni się do zwiększenia autokonsumpcji energii (w miejscu jej wytworzenia) przez rolników. Pierwszy nabór AgroEnergia potrwa do wyczerpania środków.

Kto może skorzystać z dofinansowania AgroEnergia 2021?

Dofinansowanie z programu AgroEnergia kierowane jest do osób fizycznych, właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1-300 ha. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na fotowoltaikę jest prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej 1 rok.

Wysokość dofinansowania – ile można zyskać?

1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

  • ➡ dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
  • ➡ dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości
10 000 zł.

3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Zasady ubiegania się o dotacje z programu AgroEnergia 2021:

Chcąc skorzystać z dofinansowania, należy pamiętać, że podlegają mu tylko inwestycje w NOWE źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

1. instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

2. instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

3. pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego,

4. instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, połączone w jeden układ (podsumowując – moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, przy czym moce poszczególnych systemów nie mogą przekraczać 50 kW) – niezbędne przeprowadzenie audytu energetycznego.

Warto wspomnieć, że decydując się na realizację instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej czy hybrydowej, można starać się również o dofinansowanie zakupu i montażu magazynu energii.

Z dofinansowania z programu Agroenergia 2021 NIE MOGĄ skorzystać:

  • ➡ projekty, które polegają na rozbudowie lub modernizacji instalacji już istniejącej,
  • ➡ instalacje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze warunki dofinansowania

Chcąc zostać beneficjentem programu AgroEnergia 2021 należy:

➡ wykonać wszystko w odpowiedniej kolejności:

1. złożenie wniosku i przystąpienie do programu AgroEnergia 2021

2. podpisanie umowy z dostawcą fotowoltaiki np. MR Energy

3. opłata montażu instalacji fotowoltaicznej

4. montaż instalacji

5. zgłoszenie się po refundację*

*dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji.

  • ➡ użytkować dofinansowaną, nowo powstałą instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub magazyn energii przez okres minimum 3 lat od uruchomienia i podłączenia do sieci lub otrzymania protokołu odbioru
  • ➡ pamiętać, że nie można równolegle skorzystać z innych form dotacji rządowych np. Mój Prąd 3.0 lub Czyste Powietrze
  • ➡ pamiętać, że równolegle z programem AgroEnergia można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
  • ➡ urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.