AGROENERGIA 2021

Już od 1 października 2021 roku ruszyło dofinansowanie AGROENERGIA 2021! Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, pomp ciepła przez rolników.

Kto może skorzystać z dofinansowania AgroEnergia 2021?

Dofinansowanie z programu AgroEnergia kierowane są do:

 • ➡ osób fizycznych,
 • ➡ właścicieli,
 • ➡ dzierżawców nieruchomości rolnych,
 • których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1-300 ha. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej 1 rok.

Wysokość dofinansowania – ile można zyskać

1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

 • ➡ dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
 • ➡ dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ,

 • ➡ dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000zł

3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych

 • ➡ dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Najważniejsze warunki dofinansowania

 • Dofinansowanie obejmuje:
 • ➡ instalacje fotowoltaiczne od 10 do 50 kW
 • ➡ instalacje wiatrowe 10-50 kW
 • ➡ pompy ciepła 10-50 kw
 • ➡ instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła,
 • ➡ magazyny energii
 • Dofinansowanie dotyczy NOWYCH źródeł energii, nie rozbudowy czy modernizacji istniejących
 • Równolegle można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
 • Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji