Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

solar panel

Instalacja fotowoltaiczna przetwarzająca energię słoneczną na energię elektryczną jest ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem dla osób, które chcą wytwarzać własny prąd. Niektóre osoby mogą obawiać się jej zainstalowania ze względu na ewentualność pożaru. Dowiedz się, w jaki sposób najlepiej zadbać o bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej.

Panele fotowoltaiczne a pożar

Od czasu do czasu mogą zdarzyć się pożary instalacji fotowoltaicznej, a ich najczęstszą przyczyną są błędy montażowe. Nieprawidłowy montaż instalacji, w tym leżące luzem na dachu kable oraz brak stosowania odpowiednich zabezpieczeń, to najpoważniejsze wykroczenia, do jakich dochodzi podczas instalacji paneli. Zdarza się, że w instalacjach fotowoltaicznych pojawia się łuk elektryczny. Nie wynika to jednak z wadliwości samej instalacji, lecz z jej wadliwego montażu, a dokładniej ze stosowania łączników wtykowych DC różnych firm.

Co więcej, brak jest w Polsce uregulowanych prawnie szczegółowych przeglądów technicznych paneli PV, które mogłyby wychwycić nieprawidłowości. Dlatego MR Energy kładzie duży nacisk na wysoką jakość montażu instalacji fotowoltaicznych. Oprócz stosowania odpowiednich komponentów, jak kable i peszle, zapewniamy doświadczoną ekipę monterską, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne, dzięki czemu zadba o bezpieczny i precyzyjny montaż wszystkich elementów instalacji. Każdy montaż kończy się przeprowadzeniem odbioru przez upoważnioną osobę, która sprawdza każdy element instalacji.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna dla dachu?

Instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne również dla dachu, w tym dla jego konstrukcji. Nie obciążają go i nie powodują uszkodzeń mechanicznych. Wbrew obiegowym przekonaniom, instalacje fotowoltaiczne nie przyciągają piorunów. Przeprowadzona zgodnie z najwyższymi standardami instalacja paneli słonecznych przez doświadczoną firmę jest zatem gwarancją ich wysokiej wydajności, jak również bezawaryjności i niezawodności przez długie lata.