Jak czytać rachunek za prąd?

Czy chociaż raz tak dokładnie przyjrzałeś się wszystkim danym i tabelkom na rachunku za prąd? Prawdopodobnie rozszyfrowanie ich sprawiło Ci dużą trudność. Dzisiaj wyjaśnimy Ci i pozwolimy zrozumieć, za co tak naprawdę płacisz.

Z czego składa się Twój rachunek za prąd?

W zależności od dystrybutora sieci rachunek za prąd może się różnić pod względem wizualnym, najczęściej jednak składa się on z dwóch stron. Niemniej jednak na każdym z rachunków, bez znaczenia czy to PGE, Turon, Enea, czy inny dostawca energii, znajdą się pewne elementy stałe, obecne na każdej fakturze.

Na każdym z rachunków znajdują się stałe informacje takie jak:

 • ➡ dane sprzedawcy i kupującego wraz z adresem,
 • ➡ numer identyfikacyjny klienta,
 • ➡ okres rozliczeniowy, którego dot. faktura,
 • ➡ wskazania licznika na konkretny dzień,
 • ➡ grupa taryfowa,
 • ➡ typ odczytu:
 • fizyczny – zmierzony przez pracownika elektrowni,
 • wskazany przez odbiorcę,
 • zdalny – przekazany przez internet,
 • szacunkowy – prognozowane zużycie,
 • ➡ wartość netto, brutto, stawka VAT do zapłaty za wskazany okres rozliczeniowy,
 • ➡ prognozy sprzedaży na kolejny okres.

Czym jest grupa taryfowa?

Tajemnicą nie jest, że każdy odbiorca energii elektrycznej należy do adekwatnej grupy taryfowej i jest rozliczany według jej cen i stawek. Jakie kryteria są brane pod uwagę, aby zakwalifikować klienta do konkretnej grupy?

 1. 1. Poziom napięcia sieci.
 2. 2. Wartość mocy umownej.
 3. 3. Liczba rozliczeniowych stref czasowych.
 4. 4. Zużycie energii.
 5. 5. System rozliczeń za energię elektryczną.

Dane grupy oznacza się za pomocą 3 lub 4 znaków (liter i cyfr).

 1. 1. Pierwszy znak (litera) – określa rodzaj napięcia.
 2. 2. Drugi znak (liczba) – opisuje wybraną moc umowną.
 3. 3. Trzeci znak (liczba) – określa, w ilu strefach czasowych dokonywane jest rozliczenie.

Najpopularniejszą w Polskich gospodarstwach domowych jest grupa G11 (taryfa ze stałą ceną za prąd w ciągu doby) i G12 (taryfa z dwoma stawkami cenowymi w ciągu doby. Taniej zapłacimy między 13:00 a 15:00 i między 22:00 a 6:00).

Za co płacisz? – rachunek za prąd

Aby móc na bieżąco analizować wzrost opłaty za prąd i dowiedzieć się, z czego wynikają wysokie rachunki, warto dokładnie zapoznać się z pozycjami na fakturze i przeanalizować, za co dokładnie płacimy. Od 2007 roku można zaobserwować na rachunku dwa elementy: sprzedaż energii oraz dystrybucja. Pierwszy z nich, który wynika ze sprzedaży energii, dotyczy energii fizycznie przez nas zużytej. Natomiast jeśli chodzi o sumę opłat w taryfie dystrybutora, wyróżniamy:

 • opłatę przesyłową stałą (dystrybucyjna stała) – związana z kosztami utrzymania urządzenia energetycznego, ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego. Zależy od rodzaju układu pomiarowego (jedno lub trójfazowego), nie zależy od ilości zużytej energii;
 • opłatę przesyłową zmienną (dystrybucyjna zmienna) – zależy od ilości wykorzystanej energii. Koszt związany z przesyłem zależy od ilości odebranych kilowatogodzin. Niestety Polskie linie energetyczne są dość przestarzałe, dlatego może zdarzyć się, że zapłacisz za energię, która zamiast trafić do Twojego domu, “uciekła” gdzieś po drodze. Jest to często druga najwyższa wartość na rachunku. Stawka tej opłaty wykazuje najwyższe wartości na terenach odległych i słabo zurbanizowanych, gdzie występują wysokie straty w przesyle, co zwiększa koszt dostarczenia energii;
 • opłatę OZE całodobową – wspiera rozwój zielonej energii, zmniejszając udział innych sposobów pozyskiwania energii;
 • opłatę końcową – jest stałą wartością, nie zależy od zużycia energii elektrycznej w konkretnym miesiącu;
 • opłatę abonamentową – jest to koszt, który ponosi dostawca energii, w związku obsługą klienta (korespondencja, odczyt liczników, infolinia, przygotowanie rachunku);
 • opłatę jakościową – jest to koszt utrzymania systemu energetycznego w stanie równowagi, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie prawidłowych parametrów energii elektrycznej, która dostarczana jest do naszych domów;
 • opłatę kogeneracyjną – obowiązuje od 25.01.2019, drobna opłata przeznaczona na promowanie bardziej efektywnego i ekologicznego wytwarzania energii i ciepła. Opłata zależy od zużycia, wynosi około 4-5 zł rocznie od każdego gospodarstwa domowego.

Co ciekawe, koszt samej energii elektrycznej wynosi mniej niż połowę kwoty końcowej do zapłaty. Związane jest to z funkcjonowaniem systemu energetycznego oraz jego stanem technicznym. Pamiętajmy, że montaż fotowoltaiki może przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd, dlatego warto zdecydować się na taką instalację, zwłaszcza w przypadku możliwości otrzymania dofinansowania.